Offer Categories: สินเชื่อถูกกฎหมาย

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน MRR+13.00% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
สูงสุด 600,000 บาท
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 6.31% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-75 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 18.7% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-65 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
มีแอป SCB EASY
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-65 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 20,000 บาท
รายได้ผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 2,000,000 บาท
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-65 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 33% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 10,000 บาท
รายได้ผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 400,000 บาท
รายได้ผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 23% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-59 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
รายได้ผู้กู้
ลูกค้าทรูมันนี่วอลเล็ท
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ดอกเบี้ย 0%
อายุผู้กู้
อายุ 18-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 10,000 บาท
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช รายเดือน)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 10,000 บาท
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
สูงสุด 20,000 บาท
รายได้ผู้กู้
5,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1.5 เท่าของรายได้
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-65 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1,000,000 บาท
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-70 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 100,000 บาท
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
อายุ 20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
รายได้ผู้กู้
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 17-70 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 45,000 บาท
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)

ตรวจสอบสินเชื่อถูกกฎหมาย อย่างไรบ้างก่อนกู้เงิน 2567

ทุกคนน่าจะรู้ดีว่าการขอสินเชื่อถูกกฎหมายเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าการไปเสี่ยงในสินเชื่อผิดกฎหมาย หรือการกู้เงินนอกระบบ เพราะว่าการขอสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายจะมีธนาคารช่วยดูแล และทำให้เราได้รับการคุ้มครองสิทธิที่พึงจะได้รับตามกฎหมาย และนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะได้รับอัตราเงินกู้ค่าธรรมเนียมที่ยุติธรรม หรือความสะดวกสบายในการกู้ยืมเงินและใช้จ่ายเงินคืนก็ย่อมมีมากกว่าตามไปด้วย 

ถ้าเกิดว่าใครยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย การทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดบางส่วนของสินเชื่อในปี 2024 รวมไปถึงวิธีการในการกู้เงินถูกกฎหมาย จะช่วยทำให้คุณเรียนรู้และเข้าใจถึงข้อจำกัดบางอย่าง ที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ได้ ซึ่งบทความนี้ เราจะพูดถึงหลายๆ แง่มุมเกี่ยวกับการตรวจสอบสินเชื่อถูกกฎหมาย เพื่อให้คุณได้มีข้อมูลในการพิจารณา ก่อนที่จะกู้หนี้ยืมสินเชื่อด่วนถูกกฎหมายครั้งต่อไป 

เลือกสินเชื่อถูกกฎหมายต้องพิจารณาอะไรบ้าง เลือกที่ไหนดี

สิ่งแรกที่ควรรู้เกี่ยวกับการขอสินเชื่อก็คือ ในปี 2567 มีสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายมากมายเต็มไปหมด แต่การเลือกสินเชื่อจะต้องพิจารณาในเรื่องของความน่าเชื่อถือ และพิจารณารีวิวการให้บริการจากลูกค้ารายอื่น ๆ ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน 

แอพสินเชื่อถูกกฎหมายที่ถูกพูดถึงในทางที่ดี ทั้งในเรื่องของการให้บริการและผลิตภัณฑ์ ย่อมทำให้มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการใช้งานซ้ำ หรือถูกบอกต่อได้ดีมากกว่า 

ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีหลาย ๆ แอพสินเชื่อถูกกฎหมายที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น LINE BK, RABBIT CASH รวมไปถึงแอพจากธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย ก็ล้วนแต่เป็นหนึ่งในทางเลือกของการกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมายที่น่าสนใจทั้งสิ้น 

ช่องทางขอสินเชื่อถูกกฎหมาย

ในส่วนของช่องทางขอสินเชื่อ อาจแบ่งออกเป็น 2 ช่องทางหลัก ก็คือ การขอสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพผ่านทางออนไลน์ และการขอสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายทางออฟไลน์หรือทางสาขา 

ทางเลือกทางออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้ และในปี 2024 ผู้ให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมายเกือบทุกรายก็เข้ามาให้บริการในตลาดออนไลน์ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีผลทำให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายกว่า รวมไปถึงการยื่นขอสินเชื่อก็มีความง่ายดายมากกว่าในอดีตที่เคยเป็น 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของแต่ละบริษัทให้ดี เนื่องจากการเข้าถึงทางออนไลน์ที่ง่ายดาย ก็อาจจะเพิ่มโอกาสที่มิจฉาชีพจะหลอกคุณได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน 

เอกสารที่จำเป็นในการขอสินเชื่อถูกกฎหมาย

ในส่วนต่อมา ก็คือ สิ่งที่จำเป็นจะต้องมีในการตรวจสอบสินเชื่อถูกกฎหมาย ซึ่งแน่นอนว่าจะมีหลักฐานที่คุณต้องเตรียมพร้อมหลายฉบับ เพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานในการขอกู้ โดยเราจะขอแบ่งเอกสารออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรกจะเป็นหลักฐานส่วนบุคคล ที่แสดงการยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นใคร ไม่ว่าจะเป็น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน รวมไปถึงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือใบทะเบียนสมรสในกรณีที่มีการกู้ร่วม 

เอกสารอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหลักฐานที่แสดงรายได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอวงเงินสินเชื่อ หรือรับประกันเงินกู้ถูกกฎหมาย ซึ่งอาจจะเป็นในส่วนของ Statement, ใบรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือน ซึ่งจะต้องมีย้อนหลังอย่างน้อยประมาณ 6 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง และทำให้คุณได้รับการอนุมัติเงินกู้ 

นอกจากนี้ ก็อาจจะมีหลักฐานอื่นๆ ที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการนั้น ๆ เรียกร้องเพิ่มเติม เช่น โฉนดที่ดิน สำเนาเล่มทะเบียนรถเป็นต้น เพราะนอกเหนือจากการกู้โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้ว การใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายๆ คนสนใจ ซึ่งต่างก็เป็นแอพสินเชื่อถูกกฎหมายทั้งสิ้น

คุณสมบัติของคนที่จะขอสินเชื่อถูกกฎหมาย

คุณสมบัติของคนที่จะขอสินเชื่อถูกกฎหมายได้ จะต้องเป็นคนที่บอลลูนนิติภาวะแล้ว ซึ่งก็หมายความว่าจะต้องเป็นคนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และจะเป็นต้องเป็นคนไทยที่มีการรับรองตัวตนที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

และที่สำคัญก็คือ ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีประวัติในเรื่องของการจ่ายหนี้ช้าหรือผิดนัดชำระหนี้ ก็จะช่วยทำให้การอนุมัติวงเงินสินเชื่อกู้เป็นไปอย่างง่ายดาย เนื่องจากบางที่ก็อาจจะมีการเช็คเครดิตก่อนที่จะอนุมัติเงินกู้ด้วย หรือเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโร ก็มีเช่นกัน

ข้อควรระวังในการขอสินเชื่อถูกกฎหมาย

สุดท้ายที่อยากจะฝากถึง ก็คือ ข้อควรระวังในการขอสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพที่ควรจะต้องรู้ เราแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดของแต่ละสินเชื่อให้ดี ถึงแม้ว่าในส่วนของรายละเอียดอาจจะมีข้อความที่เข้าใจยาก แต่การใช้เวลาทำความเข้าใจในส่วนนี้ จะมีผลต่อการกู้ยืมเงินของคุณ และทำให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ของการกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมายที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับตัวเอง โดยไม่ถูกผู้ให้บริการทางการเงินมาเอารัดเอาเปรียบในภายหลังได้ 

เชื่อว่าข้อมูลที่เราแนะนำเกี่ยวกับการขอสินเชื่อถูกกฎหมายล่าสุดในบทความนี้ น่าจะพอเป็นข้อมูลพื้นฐานให้คุณได้เรียนรู้ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมายได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม ว่าควรที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานในด้านใดบ้าง เพื่อที่จะทำให้มีโอกาสสูงสุด ที่จะได้รับวงเงินสินเชื่อในการกู้ในปี 2024 อย่างที่ใจต้องการ และจะทำให้การตัดสินใจครอบคลุมหรือรอบด้าน จนทำให้ไม่เกิดเป็นปัญหาตามมาในอนาคตได้

Scroll to Top