Offer Categories: สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย

รายได้ผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 23% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-59 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
รายได้ผู้กู้
ลูกค้าทรูมันนี่วอลเล็ท
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ดอกเบี้ย 0%
อายุผู้กู้
อายุ 18-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 10,000 บาท
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช รายเดือน)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 10,000 บาท
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
สูงสุด 20,000 บาท
รายได้ผู้กู้
5,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1.5 เท่าของรายได้
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-65 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1,000,000 บาท
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-70 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 100,000 บาท
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
อายุ 20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
รายได้ผู้กู้
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 17-70 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 45,000 บาท
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
รายได้ผู้กู้
30,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 25-59 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
รายได้ผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-64 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 300,000 บาท

เรียนรู้สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย ก่อนสมัครใช้บริการ

อะไรคือสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย? ประเภทของการยืมเงินออนไลน์ถูกกฎหมายมีอะไรบ้าง? และเราจำเป็นจะต้องตรวจสอบอย่างไร? หากคุณยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องนี้ เราอยากให้คุณได้อ่านบทความนี้ เพื่อเรียนรู้แนวทางในการขอสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพให้มากขึ้นกว่าเดิม

ความหมายของสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย

ก่อนอื่นอยากให้รู้ความหมายของสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายกันก่อน สินเชื่อออนไลน์ในที่นี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายที่สมัครได้ผ่านแอป การขอสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายออกแบบมาเพื่อทำให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการ ตั้งแต่กระบวนการสมัคร ไปจนถึงการอนุมัติเร็ว และการจ่ายเงินทันที 

ในปัจจุบันนี้มีทางเลือกลงทะเบียนสินเชื่อที่หลากหลาย และควรที่จะตรวจสอบให้ดีก่อนว่าผู้ให้บริการนั้น ๆ ได้รับการจดทะเบียนที่ถูกต้องจริงหรือไม่ เพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานยืนยัน และทำให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าคุณจะไม่โดนหลอก หากผู้ให้บริการระบุว่า เป็นสมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันทีถูกกฎหมาย

ตรวจสอบสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายอย่างไร?

การตรวจสอบสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายทำไม่ยาก ซึ่งในปัจจุบันนี้สามารถที่จะตรวจสอบว่าผู้ให้บริการนั้นๆถูกกฎหมายหรือไม่ได้ง่ายๆบนออนไลน์ คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อของบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อและได้รับการรับรอง จากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ง่าย ๆ ตลอดเวลา ซึ่งจะมีข้อมูลที่แสดงรายชื่อของผู้ให้บริการที่ถูกกฎหมายทั้งหมดไว้แล้ว 

หากคุณตรวจสอบแล้วว่า บริษัทนั้น ๆ มีชื่อที่ถูกรับรองจริง ดำเนินการมาแล้วหลายปี ก็น่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดี ที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ว่า พอจะฝากความหวังกับบริษัทสินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโรนี้ได้ ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายมีกี่ประเภท?

ส่วนที่สองที่หลายคนอาจจะสงสัย ก็คือ สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายมีกี่ประเภทกันแน่ ? ต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้ สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายอาจแบ่งแยกออกเป็นหลากหลายประเภท เช่น เงินกู้ออนไลน์ถูกกฎหมายสำหรับการปล่อยสินเชื่อบุคคล, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรถ หรืออื่น ๆ ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีรูปแบบและประเภทของสินเชื่อออนไลน์อนุมัติทันทีต่างกัน และอาจจะใช้ชื่อเรียกที่แตกต่างกัน 

คุณสามารถที่จะอ่านรายละเอียดของแต่ละสินเชื่อ เพื่อมองหาสิ่งที่ตัวเองต้องการมากที่สุดได้ เพราะแต่ละรูปแบบและแต่ละประเภท ก็จะมีดอกเบี้ยต่ำสูงไม่เท่ากัน หรือมีความแตกต่างของเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ไม่เหมือนกันด้วย 

สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายอาจมีจุดดีจุดด้อยที่แตกต่างกันไป ดังนั้น จงใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เราแนะนำเหล่านี้ ประกอบการพิจารณาให้ดี เพื่อการเลือกขอสินเชื่อออนไลน์ที่ตรงกับความต้องการของคุณให้ได้มากที่สุด

Scroll to Top