สินเชื่อเงินพร้อมใช้

สินเชื่อเงินพร้อมใช้

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 6.31% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-75 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด

สินเชื่อเงินพร้อมใช้ ธอส.คืออะไร

หลายคนที่ซื้อบ้านในปี 2024 แล้วแต่ยังขาดอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านสามารถที่จะขอกู้เงินในการซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้านกับสินเชื่อเงินพร้อมใช้ ธอส.ได้ ซึ่งสินเชื่อพร้อมใช้ ธอส เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ธอส ที่มีวัตถุประสงค์ของสินเชื่อเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์ในที่อยู่อาศัยหรือเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA โดยมีระยะเวลาการกู้สินเชื่อเงินพร้อมใช้สินเชื่อกับ ธอส ไม่เช็คเครดิตบูโรไม่น้อยกว่า 3 ปีและไม่เกิน 40 ปีโดยรวมอายุของผู้กู้จะต้องไม่เกิน 70 ปียกเว้นข้าราชการตุลาการและอัยการที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปีแต่จะต้องรวมอายุผู้กู้สินเชื่อเงินพร้อมใช้ ธอส.ไม่เกิน 75 ปี ซึ่งการปล่อยสินเชื่อพร้อมใช้ ธอส pantip ได้มีการสอบถามว่าสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้หมดเขตในการขอสินเชื่อเมื่อไร ซึ่งจากข้อมูลของธนาคาร ธอส พบว่าสินเชื่อเงินพร้อมใช้ ธอส.จะสิ้นสุดระยะเวลาในการยื่นขอกู้ในวันที่ 29 กันยายน 2567 นี้เท่านั้น

สินเชื่อเงินพร้อมใช้ ธอส. คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง

การกู้สินเชื่อเงินพร้อมใช้ ธอส. ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้ ธอส.จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือ ผู้ขอกู้เงินด่วนพร้อมใช้ ธอส.จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุของสัญญาของสินเชื่อเงินพร้อมใช้ ธอส.จะต้องไม่เกินตามเกณท์ที่ทางสินเชื่อธนาคาร ธอส ได้กำหนดไว้ โดยผู้กู้จะต้องมีการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังนี้คือ เอกสารส่วนบุคคลได้แก่สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงสถานะการเปลี่ยนชื่อ ใบสมรสหรือใบอย่าเป็นต้น ส่วนเอกสารทางด้านการเงินที่จะต้องใช้ในการขอกู้เงิน ธอส สินเชื่อเงินพร้อมใช้ที่จะต้องเตรียมได้แก่สลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน เอกสารรายได้และสวัสดิการอื่น ๆ และเอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยื่นสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ ธอส จะต้องแนบเอกสารการจดทะเบียนกิจการและรูปถ่ายสถานที่ประกอบกิจการมาด้วยนอกจากนี้ผู้ที่กู้สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ ธอส.จะต้องแนบเอกสารหลักประกันในการกู้ได้แก่ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหรือสำเนาสัญญาวางมัดจำหรือหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน สำเนาโฉนดที่ดิน กรรมสิทธิ์ห้องเช่าและอื่น ๆ แนบมาเพื่อประกอบการขอสินเชื่อเงินพร้อมใช้ของธนาคาร ธอส ด้วย

สินเชื่อเงินพร้อมใช้ ธอส สอบถามสินเชื่อและขอข้อมูลได้ช่องทางไหนบ้าง

การขอสินเชื่อเงินพร้อมใช้ ธอส.หากลูกค้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของธนาคาร ธอส ที่มีการให้ข้อมูลสินเชื่ออเนกประสงค์ ธอส ที่อัพเดตล่าสุดก็ได้หรือหากต้องการขอสินเชื่อเงินพร้อมใช้ ธอส สอบถามสินเชื่อและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าสินเชื่ออเนกประสงค์ ธอส ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ 02 6459000 กด 33 ซึ่งจะพร้อมให้บริการต่อลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

ประเภทแหล่งเงินด่วนนี้อื่นๆ

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน MRR+13.00% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
สูงสุด 600,000 บาท
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 18.7% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-65 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
Scroll to Top