สินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือน

สินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือน

รายได้ผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 23% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-59 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้

ข้อมูลสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนล่าสุด เพื่อการขอสินเชื่อในปี 2567 / 2024

สำหรับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิต ย่อมให้ความสนใจต่อสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนไม่น้อยเพราะดูจากชื่อก็น่าจะเข้าข่ายสามารถขอกู้ได้ง่าย แต่หลายคนยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนเท่าไหร่นัก โดยสินเชื่อตัวนี้บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าอีกชื่อก็คือสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ และบทความนี้ได้ทำการรวบรวมรายละเอียดที่น่าสนใจและเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่วางแผนจะขอสินเชื่อตัวนี้แต่ยังจดๆ จ้องๆ งงๆ ไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรดี โดยก่อนอื่นลำดับแรกสำหรับคุณสมบัติที่สินเชื่อส่วนบุคคลตัวนี้ได้กำหนดเอาไว้ก็คือหากทำงานประจำสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือน ซึ่งคำว่าประจำในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไปทำทุกวันแล้วจริงๆ เป็นฟรีแลนซ์ แต่จะต้องมีสถานะการจ้างงานเป็นพนักงานประจำด้วย นอกจากนั้นจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารกรุงเทพด้วยจึงจะสามารถขอกู้กับสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนได้ องค์ประกอบอื่นๆ ที่สำคัญยังประกอบด้วยจะต้องมีสัญชาติไทยและอายุอยู่ระหว่าง 20 – 59 ปี เพราะสำหรับการสมัครสินเชื่อกรุงเทพตัวนี้วัยที่ทำงานได้และยังไม่ได้เลิกจากงานประจำจะช่วยให้มีรายได้พอชำระหนี้สินกับสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนได้ และผู้สมัครจะต้องมีเงินเดือนลูกจ้างประจำมากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป หากว่าน้อยกว่านั้นก็อาจจะขอไม่ผ่านและถูกปฎิเสธได้ และขอสินเชื่อพนักงานบริษัทตัวนี้จะต้องทำงานที่ทำอยู่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ถ้าน้อยกว่านั้นอาจขอไม่ผ่านได้

ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนรวมถึงวงเงินและอัตราดอกเบี้ย

ส่วนเอกสารที่ต้องใช้สำหรับประกอบสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน สลิปเงินเดือนที่เป็นต้นฉบับหรือหนังสือรับรองเงินเดือนอายุเอกสารไม่น้อยกว่า 2 เดือน ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกรุงเทพเอกสารที่ต้องใช้ยังรวมถึงบัญชีธนาคารกรุงเทพที่แสดงการเข้าออกของเงินเดือนที่ได้รับย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อแสดงให้ผู้ตรวจสอบหลักฐานสำหรับการขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนได้ทราบว่าท่านมีรายได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงจริงๆ นอกจากนั้นท่านจะต้องยื่นสมุดบัญชีที่จะให้โอนเงินที่ได้รับจากสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนเข้าไป โดยสำหรับวงเงินที่ท่านสามารถขอกู้ได้นั้นจะอยู่ที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ที่ท่านได้รับหรือตั้งแต่ 15,000 บาทไปจนถึง 1 ล้านบาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยถ้าขอที่ไม่เกิน 30,000 บาทจะอยู่ที่ 23 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่ถ้าขอกู้มากกว่า 3 แสนบาทถึง 1 ล้านบาทดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนจะเหลือแค่ 16 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แปลว่ายิ่งทำการกู้เงินธนาคารกรุงเทพวงเงินที่มากก็ยิ่งเจอกับดอกเบี้ยที่น้อยลงตามไปด้วย ซึ่งน่าจะจูงใจให้หลายคนกู้เงินมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือน

สำหรับคนที่กำลังเลือกอยู่ว่าจะขอสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี สำหรับสินเชื่อจากธนาคารแห่งนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่ง เพราะนอกจากจะมีสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนแล้ว ก็ยังมีบริการสินเชื่อรูปแบบอื่นๆ ให้เลือกใช้บริการได้เช่นสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากสินเชื่อสุขใจพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายได้ประจำก็อาจจะไม่ซีเรียสมากเท่ากันนัก ท่านผู้อ่านที่สนใจบริการสินเชื่อตัวนี้หรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนก็เข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ของทางธนาคารได้ หรือจะลองใช้คำค้นเพื่อหาข้อมูลต่างๆ เช่นรีวิวหรือความเห็นของผู้ที่เคยกู้สินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนจริงที่มีอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ตัดสินใจได้ว่าจะกู้กับสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนดีหรือไม่

ประเภทแหล่งเงินด่วนนี้อื่นๆ

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน MRR+13.00% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
สูงสุด 600,000 บาท
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 6.31% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-75 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
Scroll to Top