scb pay later

scb pay later

รายได้ผู้กู้
มีแอป SCB EASY
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-65 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 20,000 บาท

scb pay later คืออะไร

หลายคนคงเคยได้ยินชื่อของ scb pay later มาบ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่ทราบว่า scb pay later คืออะไรซึ่ง scb pay later คือสินเชื่อพร้อมใช้ที่สามารถสมัครได้ผ่านแอป scb easy ของธนาครไทยพาณิชย์ ซึ่งสินเชื่อ scb มีข้อดีและจุดเด่นคือเป็นสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ที่สามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดให้กับผู้กู้ถึง 20,000 บาทโดยให้เงินไปช้อปก่อนจ่ายทีหลังและสามารถรู้ผลการอนุมัติสินเชื่อ scb ได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 5 นาที การสมัคร scb pay later เพื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังสามารถสมัครได้อย่างง่ายดายผ่านทางระบบออนไลน์โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปติดต่อที่ scb ธนาคารสาขาให้ยุ่งยาก ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ scb pay later จะต้องอายุ 20 ปีขึ้นไปแต่ต้องอายุไม่เกิน 65 ปีและ

ต้องเป็นบุคคลที่มีแอป scb easy นอกจากนี้ผู้ที่สามารถสมัครสินเชื่อ scb pay later ได้จะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัดที่มีสถานะปกติและผูกการใช้งานกับแอป scb easy และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้อย่างสะดวก

สมัคร scb pay later ช้อปก่อนจ่ายทีหลังต้องทำอย่างไรบ้าง

สำหรับการสมัครสินเชื่อ scb pay later เพื่อซื้อของหรือผ่อนสินค้ามีวิธีและขั้นตอนในการสมัครดังนี้คือขั้นตอนแรกเราจะต้องมีการโหลดแอป scb easy ของธนาคารไทยพาณิย์มาไว้ในโทรศัพท์และทำการเปิดใช้งานโดยผูกกับบัญชี scb ธนาคารไทยพาณิชย์ให้เรียบร้อบ จากนั้นกดเข้าไปสมัคร scb pay later ในแอป scb easy และเลือกสมัคร scb pay later อ่านรายละเอียดของการสมัครสินเชื่อ scb pay later ให้เรียบร้อยและใส่ข้อมูลส่วนตัวในการสมัครและทำการตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อ scb pay later ให้ถูกต้องอีกครั้งกดรับทราบและกดตกลงจากนั้นรอผลการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งการอนุมัติสินเชื่อ scb pay later จะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีก็สามารถที่จะทราบผลการสมัครสินเชื่อช้อปก่อนจ่ายทีหลังของสินเชื่อ scb ได้แล้วซึ่งการสมัครสินเชื่อเราสามารถที่จะสมัครเวลาไหนก็ได้โดยไม่ต้องรอว่าเป็นเวลาทำการของธนาคาร

สมัคร scb pay later มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

หลังจากที่เราได้มีการสมัครสินเชื่อ scb pay later และได้รับการอนุมัติสินเชื่อ scb pay later เรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะใช้งานแอป scb easy เพื่อถอนเงินหรือใช้จ่ายตามขั้นตอนวิธีใช้งานที่ได้มีการแนะนำในแอป scb easy ได้เลยทันที ซึ่งการสมัครสินเชื่อ scb pay later จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครได ๆ ทั้งสิ้นโดยทางscb ธนาคารไทยพาณิชย์จะมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ scb pay later ที่อัตราร้อยละ 25 เปอร์เซ็นต่อปีและคิดดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระที่ 3 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเราสามารถผ่อนชำระสินเชื่อระยะเวลาผ่อนยาวนานสูงสุดได้ถึง 12 เดือน

ประเภทแหล่งเงินด่วนนี้อื่นๆ

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน MRR+13.00% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
สูงสุด 600,000 บาท
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 6.31% ต่อปี
อายุผู้กู้
อายุ 20-75 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
Scroll to Top