Offer Categories: เงินกู้นอกระบบ

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
อายุ 22 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
สูงสุด 10,000 บาท
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
สูงสุด 500,000 บาท

3 เรื่องต้องสังเกต…อย่าหลงเชื่อเงินกู้นอกระบบรูปแบบนี้

ใครๆ ก็รู้ว่าการหาเงินกู้นอกระบบมีความเสี่ยง แต่ถึงแม้จะรู้ถึงความเสี่ยง ก็ยังมีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อของการกู้เงินนอกระบบในปี 2567 เหตุผลก็เพราะว่าการขอกู้เงินในลักษณะนี้ค่อนข้างง่าย และมีผู้ให้บริการปล่อยเงินกู้จำนวนมากที่พร้อมจะให้เงินกู้ด่วนด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงเสียดฟ้า 

3 ข้อต่อไปนี้ จะเป็นส่วนป้องกันที่จะทำให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของสินเชื่อนอกระบบ และทำให้ไม่ต้องเสียทั้งเงิน และเสียทั้งชีวิต ไปกับการหาเงินกู้นอกระบบที่ไม่มีความยุติธรรมได้ 

อย่าหลงเชื่อโฆษณาผู้ให้บริการเงินกู้นอกระบบ

บริษัทที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ มักจะต้องการความความน่าเชื่อถือ และใช้คำโฆษณาออนไลน์ที่ยั่วยวน และชวนให้เชื่อว่าคุณจะสามารถเข้ามาผ่อนเงินกู้รายเดือนได้สบายๆ ,เป็นบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง และได้รับเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีทันทีโดยไม่มีข้อแม้ แต่ภายใต้เงื่อนไขนั้นๆ อาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่ซ่อนอยู่ และเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้เรียนรู้รายละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจขอกู้เงินกับผู้ให้บริการปล่อยเงินกู้นั้นๆ ซึ่งหากคุณรู้ทีหลัง อาจจะทำให้คุณตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้ 

เงินกู้นอกระบบมักมีสัญญาณเอารัดเอาเปรียบ 

เป็นเรื่องธรรมดาที่บริษัทเงินด่วนนอกระบบจะต้องเก็บดอกเบี้ยเพื่อให้มีกำไร แต่การเก็บดอกเบี้ยที่มากเกินไป อาจจะทำลายชีวิตของคนๆ หนึ่งได้เช่นกัน และสัญญาเงินกู้ของบริษัทปล่อยเงินกู้นอกระบบ ก็มักจะเป็นสัญญาที่เอารัดเอาเปรียบ และทำให้เกิดเป็นปัญหาอยู่เสมอ

ดังนั้น ก่อนถามว่ากู้เงินนอกระบบดีไหม หรือก่อนตัดสินใจตอบตกลงในสัญญายืมเงินนอกระบบ จะต้องอ่านรายละเอียดให้ดีและอ่านให้ครบทุกบรรทัด เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่มีทางเซ็นสัญญาที่เอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไป 

บริษัทเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย

แน่นอนว่าการคิดดอกเบี้ยของเงินด่วนนอกระบบที่สูงเกินไป เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเราสามารถที่จะแจ้งความหรือเรียกร้องในสิ่งนี้ได้ ดังนั้น หากคุณตกเป็นเหยื่อของบริษัทเงินกู้นอกระบบ การเก็บหลักฐานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการฟ้องร้อง อาจจะมีส่วนที่พอจะช่วยให้คุณรอดจากเงื้อมือของผู้ให้บริการเงินนอกระบบได้บ้าง 

จะเห็นได้ว่าการใช้บริการกับผู้ให้บริการปล่อยเงินกู้นอกระบบมีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะความไม่เป็นธรรม ดังนั้น เราจึงไม่แนะนำให้คุณเลือกแหล่งเงินทุนนอกระบบ แต่ให้หันมาเลือกใช้บริการกู้ในระบบแทน เพราะการกู้ในลักษณะนี้จะช่วยการันตีอัตราเงินกู้ด่วนได้ดีมากกว่า และอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีธนาคารคุ้มครอง

Scroll to Top