บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2528 โดย คุณปกรณ์ พงศ์วราภา มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตสื่อในทุกรูปแบบทั้ง Platform Offline และ Online เพื่อสาระ และบันเทิงประเภทต่างๆ กว่า 33 ปี ของความสำเร็จในฐานะผู้ผลิตสื่อนิตยสารที่มีผู้อ่านสูงสุดจวบจนถึงปัจจุบัน

background image
title icon
About Us

THE COMPANY

เราเป็นผู้ผลิตสื่อครบวงจร และ ทุกแพลตฟอร์มที่กำลังได้รับความนิยมในสังคม อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ - นิตยสาร GM, GM WATCH, 24 7 City Magazine สื่อออนไลน์ - GM LIVE , 24 7 Facebook Page สื่อรายการโทรทัศน์ - รายการ ท่องเที่ยว “Journey The Series” ออกอากาศช่อง 33, ภาพยนตร์สารคดี “ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” และสารคดี “อยากบอกพ่อว่า” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รวมทั้งการผลิตสื่อกิจกรรมอีเว้นท์ออกาไนเซอร์ - ธนาคารออมสิน โครงการ GSB Startup เป็นต้น

signature
คุณปกรณ์ พงศ์วราภา
CEO & Founder