มาดูกันว่า พรบ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้าง พร้อมตรวจสอบข้อมูลล่าสุด

พรบ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้างกับความสำคัญของการทำ พรบ. มอเตอร์ไซค์

ก่อนที่เราจะไปดูว่าพรบ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้างและประกันพรบ. รถมอเตอร์ไซค์เบิกอะไรได้บ้าง และพรบ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองคู่กรณีไหม เราไปดูความสำคัญของการทำ พรบ. มอเตอร์ไซค์กันก่อน สำหรับใครที่ต้องขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ถือได้ว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหลักประกันหากเกิดอุบัติเหตุหรือรถล้มในระหว่างการขับขี่ซึ่งก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เสียหายต่อร่างกายอาจได้รับบาดเจ็บหรืออาจถึงขั้นสูญเสียอวัยวะกลายเป็นคนทุพพลภาพถาวรหรืออาจเสียชีวิตก็เป็นไปได้ หากเราทำพรบ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองก็จะยังได้รับความคุ้มครองพรบ. รถจักรยานยนต์หากเกิดความเสียหายต่อร่างกาย แม้ว่าเราจะขับรถล้มเองเบิกพรบ. ไม่มีใบขับขี่ก็ให้ความคุ้มครองเบื้องต้นเช่นกัน และการทำ พรบ. นี้เป็นกฎหมายภาคบังคับที่ต้องทำไม่ว่าจะเป็นรถทุกประเภททุกคัน ทั้งนี้หาก พรบ. ขาดหรือหมดอายุหากเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ ทั้งสิ้น แต่หากไม่ทำ พรบ. ก็จะผิดกฎหมายมีโทษปรับ 10,000 บาท  ทั้งนี้พรบ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้าง และจะได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่อย่างไรไปดูกันเลย

เช็คพรบ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้างกับเงินชดเชยเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

เบื้องต้นพรบ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้าง หากเราประสบอุบัติเหตุรถชนหรือรถล้มเอง สำหรับใครที่เกิดอุบัติเหตุพรบ. จะคุ้มครองอะไรบ้างในปี 2567/2024 ไปดูรายละเอียดกันเลย เมื่อประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นหากใครที่ซื้อพรบ. มอเตอร์ไซค์บริษัทกลางหรือผ่านตัวแทนขายทางออนไลน์สามารถที่จะเบิกเงินชดเชยเป็นค่าความเสียหายเบื้องต้นดังนี้ สามารถจะเบิกค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงได้คนละไม่เกิน 30,000 บาท นอกจากนั้นแล้วพรบ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้าง เราสามารถที่จะเบิกพรบ. มอเตอร์ไซค์เบื้องต้นกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรอีกไม่เกินคนละ 35,000 บาท และพรบ. รถมอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้างหากเสียชีวิต สำหรับพรบ. รถมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตจะได้รับค่าปลงศพอีกจำนวนไม่เกิน 35,000 บาทต่อคน แต่หากเกิดความเสียหายที่รวมกันหลายกรณีพรบ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้าง จะได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท

ตรวจสอบพรบ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้างกับเงินชดเชยค่าสินไหม

หากได้มีการพิสูจน์ความผิดถูกและพบว่าเป็นฝ่ายถูกพรบ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้าง หากได้รับการพิสูจน์แล้ว การเบิกพรบ. มอไซค์ในปี 2567/2024 จะได้รับค่าสินไหมเป็นเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงจำนวน 80,000 บาทต่อคน และพรบ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้างไหม ซึ่งหากสูญเสียอวัยวะหรือกลายเป็นคนทุพพลภาพถาวรก็จะเบิกพรบ. มอเตอร์ไซค์ได้อีกคนละ 200,000-500,000 บาท และหากกรณีที่เสียชีวิตหรือกลายเป็นคนทุพพลภาพถาวรแบบสิ้นเชิงก็จะได้รับเงินชดเชยจากพรบ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองจำนวนคนละ 500,000 บาท นอกจากนี้พรบ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้าง หากกรณีที่นอนพักรักษาตัวเป็นคนไข้ในก็จะได้รับเงินชดเชยอีกวันละ 200 บาท โดยไม่เกิน 20 วันนั่นเอง

Scroll to Top