โดนฟ้องบัตรเครดิตไม่ไปศาลจะเป็นอะไรไหม? พร้อมดูปัญหาที่จะตามมาตอนนี้

สิ่งที่ต้องทราบหากเป็นหนี้บัตรเครดิตโดนฟ้องศาลกับการโดนฟ้องบัตรเครดิตไม่ไปศาล 2567/2024

ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับการโดนฟ้องบัตรเครดิตไม่ไปศาลจะส่งผลอย่างไรและแนวทางแก้ไขต้องทำอย่างไรบ้าง เราไปดูสิ่งที่ต้องทราบและต้องทำหากเรามีหนี้บัตรเครดิตและไม่สามารถจะจ่ายชำระได้แล้วโดนหมายศาลบัตรเครดิตส่งมาถึงที่บ้าน นั่นแสดงว่าเราโดนฟ้องเนื่องจากเราค้างจ่ายชำระมาอย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไปและสถาบันการเงินหรือธนาคารได้มีการทวงถามและส่งเอกสารเตือนให้ชำระหรือมาไกล่เกลี่ยแล้วแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะชำระหนี้ให้ได้จึงเพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ ทำให้การเป็นหนี้บัตรเครดิตโดนฟ้องศาล เมื่อเราโดนฟ้องบัตรเครดิตและมีหมายศาลมาที่บ้านสิ่งที่เราจะต้องทราบและต้องทำนั่นก็คือการตรวจสอบและอ่านรายละเอียดข้อมูลในหมายศาลว่าถูกต้องหรือไม่ และพิจารณาดูว่าเจ้าหนี้ฟ้องภายในระยะเวลาคดีบัตรเครดิตศาลตัดสินแล้วมีอายุความกี่ปี เนื่องจากหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ 2 ปี และหากโดนฟ้องบัตรเครดิตไม่ไปศาลเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าเราจำเป็นต้องมีทนายหรือไม่ และอีกเรื่องที่ต้องทราบคือดูว่าหากมีข้อต่อสู้เพื่อที่จะไม่ชำระหนี้ในบางส่วนหรือปฏิเสธหนี้ทั้งหมดจำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นให้ศาลพิจารณาด้วยนั่นเอง

ใครเคยเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วไม่จ่ายบ้าง หากโดนฟ้องบัตรเครดิตไม่ไปศาลจะส่งผลอย่างไร 2567/2024

หลาย ๆ คนอาจมีประสบการณ์โดนฟ้องบัตรเครดิตแต่ไม่ไปศาลหรือโดนฟ้องบัตรเครดิตไม่ไปศาลที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับมูลหนี้และกรณีที่ต่างออกไปเช่นกัน แล้วถ้าหากเรามีหมายศาลนัดไกล่เกลี่ยเรื่องบัตรเครดิตแต่ไม่ได้ไปจะส่งผลหรือมีปัญหาที่จะตามมาอย่างไร กรณีที่เราโดนฟ้องบัตรเครดิตไม่ไปศาลในนัดแรก ซึ่งศาลจะเรียกเข้าไปให้ข้อเท็จจริงเพื่อศาลจะได้ไม่ตัดสินหรือฟังความเพียงข้างเดียว และหากได้รับหมายศาลแล้วไม่ไปตามนัดก็จะทำให้ศาลพิจารณาคำฟ้องเดียงด้านเดียวและจะส่งผลให้เราเสียสิทธิและเสียโอกาสในการที่จะยกข้อต่อสู้หรือปฏิเสธการชำระหนี้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด หรืออาจจะทำให้เราต้องรับผิดในหนี้สินที่เกินกว่าส่วนที่เราต้องชำระก็อาจเป็นไปได้ ทั้งนี้หากเราโดนฟ้องบัตรเครดิตไม่ไปศาลเนื่องจากเหตุสุดวิสัยและติดขัดไปศาลไม่ได้เราสามารถที่จะเลื่อนนัดศาลได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะอนุญาตหรือไม่ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิและผลประโยชน์ของตนเองควรไปตามนัดของหมายศาลนั่นเอง

แนวทางแก้ไขหากเป็นหนี้บัตรเครดิตโดนฟ้องศาลกับการโดนฟ้องบัตรเครดิตไม่ไปศาล 2567/2024

หากใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตและไม่อยากโดนฟ้องบัตรเครดิตไม่ไปศาลและไม่เสี่ยงต่อการเป็นหนี้บัตรเครดิตโดนฟ้องยึดทรัพย์ตามมาในภายหลัง ดังนั้นแนวทางแก้ไขก่อนที่จะโดนฟ้องบัตรเครดิตไม่ไปศาลต้องสร้างวินัยที่ดีให้กับตนเอง ใช้จ่ายบัตรเครดิตให้พอดีไม่เกินตัวเพื่อจะได้มีเงินจ่ายชำระหนี้คืนได้และมองหารายได้เสริมซึ่งในยุคปัจจุบันเราสามารถจะทำงานและหารายได้หลายช่องทางมากขึ้นนั่นเอง แต่หากเป็นหนี้บัตรเครดิตโดนฟ้องศาลก็ควรไปตามนัดของหมายศาลเพื่อจะได้ไกล่เกลี่ยและเพื่อจะได้ไม่เป็นหนี้บัตรเครดิตโดนฟ้องยึดทรัพย์นั่นเอง

Scroll to Top