รายละเอียดสลิปเงินเดือนข้าราชการ พร้อมวิธีขอรับผ่านทางออนไลน์

สลิปเงินเดือนข้าราชการ 2024 ขอได้จากที่ไหน

สลิปเงินเดือนข้าราชการคือเอกสารแสดงรายได้ของบุคลากรที่มีอาชีพรับราชการที่ใช้เป็นเอกสารแสดงรายได้ต่าง ๆ ในแต่ละเดือนหรือจะเรียกอีกอย่างก็คือใบรับรองเงินเดือนข้าราชการนั่นเองซึ่งสลิปเงินเดือนข้าราชการไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนข้าราชการครูหรือสลิปเงินเดือนกรมส่งเสริมการเกษตรรวมทั้งสลิปเงินเดือนของข้าราชการสำนักงานต่าง ๆ เราสามารถที่จะขอได้จากเว็บไซต์ E-filling ซึ่งเป็นเว็บไซต์สลิปเงินเดือนข้าราชการกรมบัญชีกลางที่สามารถขอได้ผ่านทางระบบออนไลน์และการขอเอกสารสลิปเงินเดือนข้าราชการเราสามารถที่จะขอสลิปเงินเดือนออนไลน์ข้าราชการได้ย้อนหลังสูงสุดได้ 90 วันโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ E-filling และกรอกข้อมูลตามที่ทางเว็บไซต์กำหนดเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถที่จะขอใบรับรองเงินเดือนข้าราชการในปี 2567 เพื่อใช้ในการประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้แล้ว

สลิปเงินเดือนข้าราชการสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง

หลังจากที่เราทราบกันแล้วว่าสลิปเงินเดือนข้าราชการเราสามารถที่จะตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการที่มีการออกให้ในแต่ละเดือนหรือขอสลิปเงินเดือนข้าราชการเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เราสามารถที่จะกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใบรับรองเงินเดือนข้าราชการได้ที่เว็บไซต์ E-filling ของกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ดูแลระบบสลิปเงินเดือนข้าราชการทั่วประเทศ ซึ่งประโยชน์ของการขอสลิปเงินเดือนข้าราชการเราสามารถที่จะนำใบรับรองเงินเดือนข้าราชการที่ได้จากการขอจากกรมบัญชีกลางไปใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆได้เช่น การใช้สลิปเงินเดือนข้าราชการในการขอยื่นกู้ในการซื้อบ้าน การใช้ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการในการยื่นขอสินเชื่อหรือบัตรเครดิตต่าง ๆ ก็สามารถที่จะทำได้รวมทั้งการใช้แสดงรายได้ในแต่ละเดือนเพื่อยื่นประกอบการเสียภาษีก็สามารถที่จะทำได้เช่นกัน

ขั้นตอนการขอสลิปเงินเดือนข้าราชการมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

สำหรับผู้ที่มีอาชีพรับราชการที่ต้องการขอสลิปเงินเดือนข้าราชการเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทางด้านการเงินและอื่น ๆ เราสามารถที่จะขอใบรับรองเงินเดือนข้าราชการเพื่อใช้ในการประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ได้ตามขั้นตอนดังนี้คือ ขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ E-filling ของกรมบัญชีกลางที่เป็นเว็บไซต์ดูแลระบบสลิปเงินเดือนข้าราชการและกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักจากนั้นทางเว็บไซต์ E-filling จะส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันการเข้าสู่เว็บไซต์มาให้และเราสามารถที่จะใส่รหัส OTP เพื่อเข้าไปดูข้อมูลของสลิปเงินเดือนข้าราชการได้เลย ซึ่งข้อควรรู้เกี่ยวกับการดูรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ของสลิปเงินเดือนข้าราชการไม่ว่าจะเป็นวิธีดูสลิปเงินเดือนข้าราชการครูหรือข้าราชการของหน่วยงานอื่น ๆ หากข้อมูลในการรับเงินเดือนของเราไม่ตรงกับความเป็นจริงเราควรที่จะมีการแจ้งให้กับหน่วยงานหรือกรมบัญชีกลางทราบทันทีเพื่อที่จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง

Scroll to Top