Thailand Investment Fest 2016

Thailand Investment Fest 2016

THAILAND INVESTMENT FEST 2016
เปิดโลก ‘การลงทุน’ สร้างคุณสู่ความมั่งคั่ง

5-7 สิงหาคม 2559
Plenary Hall 1-3
และ Meeting Room 1-2
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สนในรายละเอียดติดต่อ
0 2241 8000 ต่อ 523ม 531
08 9110 4423, 08 1632 1221
www.thailandinvestmentfest.com
facebook/thailandinvestmentfest

TIF-pr

Comments are closed.