247 City Magazine

247 City Magazine นำเสนอเนื้อหาที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของคนหนุ่มสาว ร่วมสมัยในมิติ ครบ 360 องศา ตั้งแต่ความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคม มุมมองใหม่ในการทำงานและการพักผ่อนหย่อนใจที่มาพร้อมทั้งการกิน ดื่มและเที่ยว ด้วยแนวทางการนำเสนอที่แตกต่างจากนิตยสาร ทั่วไป เรื่องปก เน้นความเข้มข้นเจาะลึกแต่โดนใจ ในเวลาเดียวกัน ยังเสิร์ฟเนื้อหาที่ผ่านการ คัดปรุงมาโดยเฉพาะ เพื่อให้สะดวกต่อการอ่าน พร้อมกับความสวยงามของกราฟิก ดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกน่าหยิบจับและสัมผัส 24 7 City Magazine เป็นคำตอบของคนหนุ่มสาวกับการใช้ชีวิตในแบบ Urban Living ที่ครบถ้วนทั้งความสมาร์ท ทันสมัย และไม่มีคำว่าตกเทรนด์ 247 City Magazine

247 City Magazine

247 City Magazine นำเสนอเนื้อหาที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของคนหนุ่มสาว ร่วมสมัยในมิติ ครบ 360 องศา ตั้งแต่ความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคม มุมมองใหม่ในการทำงานและการพักผ่อนหย่อนใจที่มาพร้อมทั้งการกิน ดื่มและเที่ยว ด้วยแนวทางการนำเสนอที่แตกต่างจากนิตยสาร ทั่วไป เรื่องปก เน้นความเข้มข้นเจาะลึกแต่โดนใจ ในเวลาเดียวกัน ยังเสิร์ฟเนื้อหาที่ผ่านการ คัดปรุงมาโดยเฉพาะ เพื่อให้สะดวกต่อการอ่าน พร้อมกับความสวยงามของกราฟิก ดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกน่าหยิบจับและสัมผัส 24 7 City Magazine เป็นคำตอบของคนหนุ่มสาวกับการใช้ชีวิตในแบบ Urban Living ที่ครบถ้วนทั้งความสมาร์ท ทันสมัย และไม่มีคำว่าตกเทรนด์ 247 City Magazine

247 City Magazine

247 City Magazine นำเสนอเนื้อหาที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของคนหนุ่มสาว ร่วมสมัยในมิติ ครบ 360 องศา ตั้งแต่ความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคม มุมมองใหม่ในการทำงานและการพักผ่อนหย่อนใจที่มาพร้อมทั้งการกิน ดื่มและเที่ยว ด้วยแนวทางการนำเสนอที่แตกต่างจากนิตยสาร ทั่วไป เรื่องปก เน้นความเข้มข้นเจาะลึกแต่โดนใจ ในเวลาเดียวกัน ยังเสิร์ฟเนื้อหาที่ผ่านการ คัดปรุงมาโดยเฉพาะ เพื่อให้สะดวกต่อการอ่าน พร้อมกับความสวยงามของกราฟิก ดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกน่าหยิบจับและสัมผัส 24 7 City Magazine เป็นคำตอบของคนหนุ่มสาวกับการใช้ชีวิตในแบบ Urban Living ที่ครบถ้วนทั้งความสมาร์ท ทันสมัย และไม่มีคำว่าตกเทรนด์ 247 City Magazine

247 City Magazine

247 City Magazine นำเสนอเนื้อหาที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของคนหนุ่มสาว ร่วมสมัยในมิติ ครบ 360 องศา ตั้งแต่ความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคม มุมมองใหม่ในการทำงานและการพักผ่อนหย่อนใจที่มาพร้อมทั้งการกิน ดื่มและเที่ยว ด้วยแนวทางการนำเสนอที่แตกต่างจากนิตยสาร ทั่วไป เรื่องปก เน้นความเข้มข้นเจาะลึกแต่โดนใจ ในเวลาเดียวกัน ยังเสิร์ฟเนื้อหาที่ผ่านการ คัดปรุงมาโดยเฉพาะ เพื่อให้สะดวกต่อการอ่าน พร้อมกับความสวยงามของกราฟิก ดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกน่าหยิบจับและสัมผัส 24 7 City Magazine เป็นคำตอบของคนหนุ่มสาวกับการใช้ชีวิตในแบบ Urban Living ที่ครบถ้วนทั้งความสมาร์ท ทันสมัย และไม่มีคำว่าตกเทรนด์ 247 City Magazine

247 City Magazine

247 City Magazine นำเสนอเนื้อหาที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของคนหนุ่มสาว ร่วมสมัยในมิติ ครบ 360 องศา ตั้งแต่ความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคม มุมมองใหม่ในการทำงานและการพักผ่อนหย่อนใจที่มาพร้อมทั้งการกิน ดื่มและเที่ยว ด้วยแนวทางการนำเสนอที่แตกต่างจากนิตยสาร ทั่วไป เรื่องปก เน้นความเข้มข้นเจาะลึกแต่โดนใจ ในเวลาเดียวกัน ยังเสิร์ฟเนื้อหาที่ผ่านการ คัดปรุงมาโดยเฉพาะ เพื่อให้สะดวกต่อการอ่าน พร้อมกับความสวยงามของกราฟิก ดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกน่าหยิบจับและสัมผัส 24 7 City Magazine เป็นคำตอบของคนหนุ่มสาวกับการใช้ชีวิตในแบบ Urban Living ที่ครบถ้วนทั้งความสมาร์ท ทันสมัย และไม่มีคำว่าตกเทรนด์ 247 City Magazine

247 City Magazine

247 City Magazine นำเสนอเนื้อหาที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของคนหนุ่มสาว ร่วมสมัยในมิติ ครบ 360 องศา ตั้งแต่ความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคม มุมมองใหม่ในการทำงานและการพักผ่อนหย่อนใจที่มาพร้อมทั้งการกิน ดื่มและเที่ยว ด้วยแนวทางการนำเสนอที่แตกต่างจากนิตยสาร ทั่วไป เรื่องปก เน้นความเข้มข้นเจาะลึกแต่โดนใจ ในเวลาเดียวกัน ยังเสิร์ฟเนื้อหาที่ผ่านการ คัดปรุงมาโดยเฉพาะ เพื่อให้สะดวกต่อการอ่าน พร้อมกับความสวยงามของกราฟิก ดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกน่าหยิบจับและสัมผัส 24 7 City Magazine เป็นคำตอบของคนหนุ่มสาวกับการใช้ชีวิตในแบบ Urban Living ที่ครบถ้วนทั้งความสมาร์ท ทันสมัย และไม่มีคำว่าตกเทรนด์ 247 City Magazine