Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /srv/users/gmgroup/apps/gmgroup/public/wp-content/themes/infringe/functions.php on line 552
Mother & Care | ผู้ผลิตนิตยสารไลฟ์สไตล์มืออาชีพ

Mother & Care

Mother & Care

Why advertise with us

  • นิตยสาร Mother & Care นิตยสารเพื่อการดูแลครรภ์ และ ลูกน้อยวัยแรกเกิดถึง 9 ปี นำเสนอเนื้อหา เคล็ดลับ เทคนิค วิธีในการดูแลครรภ์ และลูกน้อยในแต่ละช่วงวัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการข่าวสารของครอบครัวยุคใหม่
  • นิตยสาร Mother & Care เป็นนิตยสารที่ได้รับการยอมรับ และ สนับสนุนจากนักวิชาการระดับประเทศ ทั้งด้านการ แพทย์ ด้านพัฒนาการและการดูแลเด็ก และนักวิชาการใน แวดวงการศึกษาระดับชาติ
  • นิตยสาร Mother & Care สื่อนิตยสาร ที่นำเสนอบริการ กิจกรรมการสื่อสารการตลาดครบวงจร กิจกรรมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมการตลาด ผลิตชิ้นงานโฆษณา ผลิตสื่อ วิดิทัศน์ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ website : motherandcare.in.th โครงการพิเศษต่างๆ เป็นต้น เพื่อ ให้การสื่อสารด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ของท่านเข้าถึง และได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายอย่างสัมฤทธิ์ผล
  • Mother & Care offers practical tips and up-to-date advice for mothers-to-be and parents
  • Mother & Care is a trusted source for parents to turn to for advice from experts. Our list of contributors include nationally-renowned pediatricians and child development experts.
  • Mother & Care is not only a magazine but a one-stop media resource that covers marketing communication events, promotional projects and activities and the website www.motherandcare.in.th to effectively communicate with target audience.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

About Us

“ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่ากับความเป็นแม่และไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับการก่อเกิดชีวิตใหม่”

เราอยากจะเสริมต่อประโยคนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นว่า “และไม่มีความผูกพันใดๆ ที่จะแน่นแฟ้นเท่ากับความผูกพันระหว่างแม่กับลูก” เพราะตระหนักในความจริงเหล่านี้ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในโลกแห่งความเป็นแม่ Mother&Care จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นเพื่อน เป็นคู่คิด เป็นข้อมูลความรู้  ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพและความสุข

Mother&Care

คือนิตยสารทางเลือกใหม่ สำหรับคุณแม่รุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องราวทุกรายละเอียดของลูก และครอบครัว เพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร มีมากมาย คนเป็นพ่อแม่ก็ต้องเร่งแสวงหาความรู้ เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของลูกให้พร้อมรอบด้าน

Mother&Care

คือนิตยสารทางเลือกใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูล ข่าวสาร เทคนิคในการดูแลลูกและครอบครัวอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งดูแลตัวเองให้สมกับเป็นคุณแม่รุ่นใหม่ และไม่ลืมที่จะดูแลสามี เพื่อให้ครอบครัวเต็มไปด้วยความสุขระหว่างพ่อแม่ลูก

Mother&Care

คือนิตยสารทางเลือกใหม่ ที่มีทีมงานคอยย่อโลกความรู้ อัพเดทข้อมูลทันสมัย ในเรื่องที่คุณแม่รุ่นใหม่ให้ความสนใจจากทั่วโลก ทั้งข้อมูล สาระ และความบันเทิง ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ จนกระทั่งมีลูกถึงอายุ 9 ป

Mother&Care

คือนิตยสารทางเลือกใหม่ ที่ครบทุกเรื่องราวของคนเป็นแม่ ที่ต้องมีความความรู้คู่วามงาม มีความสุขในการใช้ชีวิตในบทบาทแม่ที่คุณแม่สมัยใหม่ต้องการ

Mother&Care

คือนิตยสารทางเลือกใหม่ ที่มีทีมงานมืออาชีพร่วมสร้างสรรค์งานคุณภาพ ที่เข้าถึงใจคุณแม่สมัยใหม่ เพื่อเป้าหมายการเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่คุณแม่รุ่นใหม่ทุกท่าน

“There is no greater love than a mother’s love.”

Mother & Care Magazine is the ultra friendly magazine for mothers-to-be and mothers of infants, toddlers and preschoolers. We believe in in the great bond between a nurturing mother and her child and seeks to provide a resourceful guide for quality parenting.

Mother & Care

is a fresh choice for parents of a new generation who want to be ready to support their children in their learning and development during the crucial stage of life.

Mother & Care

speaks with modern mothers who seek to balance marriage and parenthood for the very best for their families and themselves.

Mother & Care

covers a wide range of topics ranging from pregnancy, child health, safety, behavior, discipline and education from conception to age 9.

Mother & Care

is full of original content for smart, savvy mothers who want to be informed, entertained and inspired.

Mother & Care

understands the daily needs and concerns of modern mothers and seeks to offer the very best advice for quality parenting. Our list of contributors include nationally-renowned pediatricians and child development experts.

 

ติดตามข้อมูลอัพเดทได้ที่นี่

Mother&Care

Copyright © 2008 GM Multimedia Group PLC.
Go to Top