blog img

ธนาคารออมสิน จัดทำสารคดี “ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธนาคารออมสิน สร้างสรรค์ภาพยนตร์สารคดีชุด “ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ออกอากาศทางช่อง ๙ อสมท. เริ่ม ๑๔ พฤศจิกายนนี้

พร้อมนำเสนอเป็นนิทรรศการ “ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” อันเป็นส่วนหนึ่งของสารคดีชุดเดียวกัน สะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถ่ายทอดผ่านภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากและภาพบรรยากาศจากสถานที่จริง ณ ปัจจุบัน จัดแสดงระหว่าง ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี โดยพิธีเปิดนิทรรศการได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มร.อีโว ซีเบอร์ (Mr.Ivo Sieber) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมเปิดงาน

“ภาพต่างๆ ที่นำเสนอเป็นภาพแห่งความประทับใจในอดีตที่หาชมได้ยาก พร้อมเปรียบเทียบกับภาพสถานที่จริงในปัจจุบัน จากการอ้างอิงบุคคลที่เกี่ยวข้องและเอกสารที่มีบันทึกไว้ โดยความอนุเคราะห์จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทีมงานบินไปเก็บข้อมูลถึงสถานที่จริงให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกถูกต้อง เพื่อถ่ายทอดช่วงเวลาสำคัญที่บ่มเพาะประสบการณ์เยาว์วัยขององค์พระมหากษัตริย์ไทยอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ”

โดยเนื้อหาสารคดีจะแบ่งออกเป็น ๓๐ ตอน เรื่องราวและภาพบางแง่บางมุมไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน อาทิ

ภาพเอกสารลงทะเบียนเรียนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งทรงศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานน์

ภาพเปียโนไม้สีน้ำตาล ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ที่ใต้ฝาครอบเปียโนมีข้อความภาษาฝรั่งเศสระบุว่า “เปียโนหลังนี้อยู่ในถิ่นพำนักของกษัตริย์แห่งสยามประเทศ ตั้งแต่เมษายน ๑๙๓๔ ถึง กรกฎาคม ๑๙๓๕”

ที่มาของโครงการนมโรงเรียนจิตรลดา ซึ่งทรงได้แรงบันดาลพระราชหฤทัยจากครั้งยังทรงพระเยาว์ เมื่อโรงเรียนในรัฐโวด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีนโยบายแจกนมสดให้นักเรียน เป็นต้น

สารคดี “ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” ออกอากาศทางช่อง ๙ อสมท. ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๕๕-๐๙.๐๐ น. รวมจำนวน ๓๐ ตอน เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ส่วนนิทรรศการ “ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” จะจัดแสดง ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมชื่นชม และเก็บเกี่ยวความทรงจำที่มีต่อพระองค์ท่านให้อยู่ในใจตราบนิรันดร์ ผ่านกิจกรรมที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

หมายเหตุ – สารคดีชุดนี้ สร้างสรรค์โดย ธนาคารออมสิน อำนวยการผลิตโดย บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้เสียงบรรยายโดย นิรุตต์ ศิริจรรยา

Leave a Reply