Creative Talk #5

Creative Talk #5

Creative Talk #5

พบกับ

 1. จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา
  ประธามเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท EXZY จำกัด
 2. กำพล ลีลทภรณ์
  Manager Director PiRAquare
 3. พัชระพล กาญจนสิริภักดี
  General Manager บริษัท โคแอน จำกัด (Koan)

 

ดำเนินรายการโดย : สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม

#StartUp

 1. ปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา
  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท แอสเซนต์ กรุ๊ป จำกัด
 2. สมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์
  Director, Business Innovation & data Accelerate
 3. ดร.ศรีหทัย พราหมณี
  Head os AIS The StartUp
 4. ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
  Founder & CEO, Ookbee Venture Partner 500 Startups

 

#Digital Marketing

 1. ชรัตน์ เพ็ชรธงไชย
  Editor in Chief บรรณาธิการ ThumbsUp
 2. กสม วิชชุลดา
  Marketing Communication Savoey Restaurant, Hotel’s Digital Consultant
 3. สรรเสริญ สมัยสุต
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณัชย์ บริษัท แอสเซนด์กรุ๊ป จำกัด และผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด
 4. สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
  Strategic Planner at BrandBaker

 

#Creative & Design

 1. สุวิตา จรัญวงศ์
  Chief User Experience and Founder at Redleb
 2. สรรพวิชญ์ ศิริผล
  Chief UI/UX Designer at Market Anyware
 3. กรัณย์ วระพงษ์สิทธิกุล
  UX Academy, Founder of Pheromone co.,ltd. & Executive director of HUBBA

 

………

rgb72
A DIGITAL COMMUNICATION COMPANY

Comments are closed.