งานแถลงข่าว ปรับโฉม Mother&Care @ TK park

งานแถลงข่าว ปรับโฉม Mother&Care @ TK park

มีภาพงานแถลงข่าว การปรับโฉม Mother&Care ‘New Change’ มาฝากค่ะ งานนี้ จัดขึ้นที่อุทยานการเรียนรู้ (TK park) ซึ่งเป็นการมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ เพื่อให้เข้ากับสังคมที่ก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด On Free Magazine , Online และ On Ground เพื่อเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและเฉพาะกลุ่มมากขึ้น

MC-New-02 MC-New-03 MC-New-04MC-New-05 MC-New-06 MC-New-07 MC-New-08

Comments are closed.