ชื่อ
รหัสสมาชิก
(กรณีที่ต่ออายุสมาชิกเก่า)
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมลล์
ต้องการสมัครสมาชิกนิตยสาร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 เล่ม)

 

GM
12 เล่ม 12 เดือน 715 บาท เริ่มเดือน ...
GM Watch
12 เล่ม 12 เดือน 1,020 บาท เริ่มเดือน ...
GM Car 12 เล่ม 12 เดือน 715 บาท เริ่มเดือน ...
GM 2000 12 เล่ม 12 เดือน 715 บาท เริ่มเดือน ...
Home & Decor 12 เล่ม 12 เดือน 915 บาท เริ่มเดือน ...
Mother & Care 12 เล่ม 12 เดือน 840 บาท เริ่มเดือน ...
247 City Magazine 12 เล่ม 300 บาท เริ่มเดือน ...
Woman plus 12 เล่ม 300 บาท เริ่มเดือน ...
GM BIZ 12 เล่ม 300 บาท เริ่มเดือน ...
GM Travel 12 เล่ม 300 บาท เริ่มเดือน ...
วิธีการชำระเงิน
ธนาณัติสั่งจ่าย ปท. ดุสิต เช็คธนาคาร
ตั๋วแลกเงิน  
โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีย่าน
       (ออมทรัพย์)     เลขที่บัญชี 110-0-67890-1
      แล้ว Fax ใบสลิปหลักฐานการ โอนเงินมาที่ แฟ็กซ์. 0-2 241-8008
ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ บัญชี Pay Sabuy
 

หมายเหต

กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมตั๋วแลกเงิน หรือ ธนาณัติ สั่งจ่าย ปท. ดุสิต หรือสำเนาการโอนเงินมาที่
ที่อยู่ บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคาร จีเอ็ม กรุ๊ป 914 ถนนพระราม5
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2 241-8000 ต่อ 0 ฝ่ายสมาชิกและประชาสัมพันธ์ , ฝ่ายเว็บไซต์ 463
แฟ็กซ์. 0-2 241-8008