GM Multimedia Public Company Limited.
Home | Subscribe Now!! | About us | Jobs | Contact us | Intranet  
GM Multimedia Public Company Limited.
  GM Facebook WP Facebook  
 
 
 
Vol.5 No.95 1-30 June 2013

   
Untitled Document
 
 “Being Smart Woman More everything, woman want”
 
What’s Woman Plus
นิตยสารสำหรับผู้หญิงรุ่นใหม่ ที่ต้องการให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้า อัพเดทกับทุกสถานการณ์และทุกเรื่องราวรอบๆ ตัว เพื่อให้คุณมีความฉลาด มั่นใจ และทันสมัย พร้อมกับใช้ชีวิตอย่างรื่นรมย์และสร้างสรรค์ ทั้งเรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องความงาม ความสัมพันธ์ รวมถึงการใช้ชีวิตในยามว่างกับการกินเที่ยวอย่างมีความสุข
  Who’s Reader
สาวทำงานคนเก่งที่ใช้ชีวิตในเมือง อายุระหว่าง 20-35 ปี มีกำลังซื้อตั้งแต่ระดับ B ขึ้นไป เธอใช้ชีวิตในแบบฉบับของผู้หญิงยุคใหม่ ที่มีควบคู่กันไปทั้งสาระ ไลฟ์สไตล์ และรสนิยมในแบบของตัวเอง เธอไม่เพียงแต่จะก้าวทันเทรนด์แฟชั่นความงามเท่านั้น แต่เธอยังรอบรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมรอบตัวและรอบโลกด้วยเช่นกัน


 
 
     
 
  GM Multimedia Public Company Limited.
     
 
Copyright © 2008 GM Multimedia Public Company Limited. GM WebMail | GM Web Space | Contact Us |Advertising