GM Multimedia Public Company Limited.
Home | Subscribe Now!! | About us | Jobs | Contact us | Intranet  
GM Multimedia Public Company Limited.
  GM Facebook WP Facebook  
 
 
 
Vol.15 No.161 June 2013

   
Untitled Documentข้อมูลจำเพาะ
นิตยสาร GM WATCH
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538
โดยบริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย
จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนิน
ธุรกิจการผลิตนิตยสารเพื่อ
สาระและบันเทิงประเภท
ต่างๆ และด้วยเพราะเล็ง
เห็นถึงความสำคัญและการ
เติบโตของอุตสาหกรรมและ
ตลาดนาฬิกาอย่างต่อเนื่อง
จึงเป็นที่มาของการผลิต
นิตยสารนาฬิกา เน้นให้
ความรู้และนำเสนอ
นวัตกรรมสมัยใหม่จาก
ผลงานเรือนเวลา พร้อม
ถ่ายทอดความรู้และความ
งดงามของผลงานเหล่านี้
สู่กลุ่มบุคคลผู้รักนาฬิกา
และเหล่าบรรดานักสะสม
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย
ของเรา โดย GM WATCH
ทั้งในรูปแบบของนิตยสาร
และเว็บไซต์ มิได้เพียงบรรจุ
ด้วยเนื้อหาสาระอันเป็น
ประโยชน์แก่ผู้รักนาฬิกา
แต่ยังแสดงมุมมองและ
ทัศนคติของเหล่าบุคคลผู้ให้
ความสนใจในโลกเวลาที่
เข้ามามีส่วนร่วมบนเวที
การแสดงความคิดเห็นแห่งนี้
  เนื้อหาและคอลัมน์ :
Watch on the Cover
เรื่องราวและสาระพิเศษสำหรับ
คนรักนาฬิกาเฉพาะแบรนด์แบบ
จุใจ ซึ่งเผยโฉมนาฬิการุ่นเด่น
แห่งปีบนหน้าปก GM WATCH
ในแต่ละเดือนอย่างจุใจ

Watch Collector
ร่วมชื่นชมนาฬิกาภายใน
คอลเลกชั่นสะสมของเหล่า
นักสะสมนาฬิกาทั่วฟ้าเมืองไทย
ที่พร้อมบอกเล่าที่มาที่ไปและ
ความประทับใจต่อเครื่องบอก
เวลาแต่ละเรือนของพวกเขา

Showtime
ชูผลงานเรือนเวลาภายใต้
คอนเซ็ปต์ แนวความคิด
นวัตกรรม และการสร้างสรรค์
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งล้วนเป็น
ชิ้นงานที่คอนาฬิกาให้ความ
สนใจ ที่มาพร้อมคุณสมบัติและ
เรื่องราวความเป็นมาอันน่าสนใจ

About Mechanic
เจาะลึกทุกชิ้นส่วนกลไกอันสลับ
ซับซ้อนและเป็นหัวใจสำคัญของ
การขับเคลื่อนหน้าที่การแสดง
เวลาของเหล่านาฬิกาอันเป็น
นวัตกรรมใหม่ซึ่งอยู่ในกระแส
วงการนาฬิกาโลก
 
Once Upon a Time
ย้อนเวลาชมเรื่องราวความ
เป็นมาและการถือกำเนิดของ
เหล่าแบรนด์นาฬิกาในโอกาส
ครบรอบต่างๆ เพื่อร่วมไข
ปริศนาและเปิดกรุ ดูตำนาน
ความสำเร็จที่ผ่านมาในหน้า
ประวัติศาสตร์ จนกระทั่งรุ่งเรือง
สูงสุดได้ในทุกวันนี้

Watch Scoop
จับกระแสและประเด็นที่น่าสนใจ
ภายในอุตสาหกรรมนาฬิกาโลก
ล้วงลึกและถ่ายทอด
ประสบการณ์ทุกเรื่องราว
สู่คนรักนาฬิกา

Platinum Club
จับเข่าคุยกับนักประดิษฐ์และ
ผู้คิดค้นแห่งวงการนาฬิกาโลก
อาทิ ช่างประดิษฐ์นาฬิกา
ผู้ก่อตั้งแบรนด์ และบุคคล
สำคัญ ผู้มีอิทธิพลต่อวงการ
นาฬิกา ณ ปัจจุบัน

+GM Watch Special
Issue-BASELWORLD &
GENEVA

หนังสือรายปีเล่มพิเศษ
ซึ่งรวบรวมเหล่าผลงานนาฬิกา
คอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัว
ภายในเวทีงานนาฬิการะดับโลก
BASELWORLD และ SIHH
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
         
         
OWNER GM WATCH
We are a Magazine,
Established in 1995,
who specializes in fine
watches, including art and
innovation, and contains
useful information for watch
lovers and watch collectors
who are both our target
readers. Most of them are
either young or senior
executives through business
owners. For them, watches
are not only timekeepers, but
also tasteful and necessary
accessories. Moreover, most
of them interest in fine
watchmaking and learn this
art from the products.
Therefore, we would like to
offer a great chance to
present this world of
timepieces to our readers as
well.
  Most Popular Column :
• World Wide Watch
(International News),
• Clockwise (Society News)
• Watch on the Cover
• For the Good Times
(Column High Light in English)
• Showtime
(Interesting Themed Watches)
• Watch Club
(Personal Focus-Interview)
• Watch the Watch
(New Watch Arrival Recommend)
• Watch Collector La Femme
(Lady Watch)
• Accessories (Gifts Guide)
• Time to Be (Lifestyle)
• World Web etc.
• Latest Date for GM Watch
Advertisement Reservation :
Every 10th of Each Month
• Latest Date for Art Work :
Every 15th of Each Month

  Free Compliments :
In Thailand : PB Air Lounge, Thai
Airways Lounge, StarBucks Coffee
Shop, Major Ceneplex (VIP Waiting
Room), Lexus Service Center,
Some Hotels and Leading
Department Stores,
Watch Boutique. Foreign
Compliments to Switzerland,
Hong Kong, Singapore etc.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ติดตามข้อมูลอับเดทได้ที่นี้


 
 
     
 
  GM Multimedia Public Company Limited.
     
 
Copyright © 2008 GM Multimedia Public Company Limited. GM WebMail | GM Web Space | Contact Us |Advertising